Hatha Yoga København

Hatha yoga er muligvis den mest basale udgave af den fysiske form for yoga vi kender i vesten. Hatha yoga er allerede beskrevet i Hatha Yoga Pradipika, en tekst der er skrevet i 1500 af Yogi Swatmarama. Hatha betyder sol og måne, hvilket kan forstås som balance. Forståelsen og accepten af at vi har brug for forskellighederne i livet; lyset og mørket, kulde og varme, det feminine og det maskuline etc. I Hatha yogaen laver man de klassiske yoga stillinger med fokus på at styrke den fysiske krop for dermed at finde ro i meditationen.

WE KEEP THE STUDIO CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE

Dear Yogis

Gratitude for your support and patience!

We have now set up the choices possible for this period of lockdown for you as a Yogafactory student.

As a monthly member you can:
Receive a gift card for the amount lost during this period, we will add kroner 100,-
Pause your membership.
Do nothing in order to support us...

As a yearly member you can:
Receive a gift card for the amount lost during this period, we will add kroner 100,-.
Do nothing in order to support us...

As a clip card owner you can:
Have your clip card extended the period we have been closed.
Do nothing in order to support the us...

Hope to see you soon!
Love & Light
Kristina